VY, TVORÍTE HISTÓRIU

Naša spoločnosť si predsavzala verejne prezentovať životopisy úspešných osobnosti a podporovať ich pri využívaní našej internetovej platformy.

Vitajte!
Na našich stránkach nájdete všetky informácie o našej spoločnosti a podrobný popis našich služieb.

Dielo s vysokou historickou hodnotou vydávané v exkluzívnom a reprezentatívnom prevedení Bordeaux Red Cabra (kožená väzba s trojstranným zlatým orezom a šitá niťou) s možnosťou ražby mena alebo osobného venovania na obale encyklopédie.
Naša spoločnosť si predsavzala verejne prezentovať životopisy úspešných osobnosti a podporovať ich pri využívaní našej internetovej platformy.

Vy, ako osobnosť zaradená do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, budete profitovať z tlačenej formy encyklopédie a zároveň aj z nesmierne širokého množstva kontaktov našej online– siete. Ak Vám medzi životopismi chýba osobnosť, ktorá by podľa Vášho názoru mala byť zaradená do tejto encyklopédie, máte možnosť nám ho odporučíť.

V dnešnej dobe vyspelého a rýchleho internetu by nemali chýbať pohyblivé obrázky. Preto ponúkame našim osobnostiach všestranne použiteľné sfilmované interview.

Encyklopédia zverejňuje životopisy riadiacich a výkonných síl našej spoločnosti a je osvedčeným základom pre publicistickú a vedeckú prácu. Záujem o osobnosti z verejného a obchodného života pretrváva už po stáročia a v súčasnej dobe sa neustále ešte viac zvyšuje pod vplyvom vzniknutých sociálnych sietí.

Naše encyklopédie sú vysokohodnotným výsledkom práce celého nášho redakčného tímu. Pre zaradené osobnosti sú preto dôležitou podporou pre získanie informácií, nadväzovanie komunikácie a osobné stretnutia.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky Vám ulahčí každodennú prácu a nemala by chýbať v žiadnej knižnici. A konečne, táto encyklopédia taktiež podporuje zmysel pre rodinu a staré tradície.

- Martin Nikodemus -
FAQ!
Často kladené otázky.

Nemyslím si, že som dostatočne kvalifikovaný na prijatie do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky.

V minulosti sa v životopisných encyklopédiách uverejňovali len životopisy prominentov, tzv. VIP osobnosti. S nástupom Web 2.0 sa to mení. Medzi prijatými sú osobnosti, ktoré sú významným prínosom pre našu spoločnosť. Sú to manažéri, odborníci a podnikatelia z rôznych oblastí profesijného života a v rôznych fázach svojej kariéry. Našou úlohou je podporovať naše osobnosti v ich kariére a posúvať ich dopredu.

Čo musím urobiť pre to, aby som bol prijatý do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky?

V podstate by ste mali byť významným prínosom pre spoločnosť. Použite formulár žiadosti o prijatie. Použite náš formulár žiadosti. V priebehu 4 – 6 týždňov dostanete odpoveď na Vašu žiadosť.

Koľko stojí prijatie / Ako sa financuje encyclopedia?

Prijatie nie je spojené so žiadnymi nákladmi. BPH - British Publishing House Ltd. je organizácia, ktorá sa financuje prostredníctvom ponúkaných služieb. Ak sa zúčastníte pohovoru, ukáže Vám nami poverený redaktor, aké máte možnosti. V žiadnom prípade nevzniká povinnosť odberu ponúkaných služieb.

Kedy bude encyklopédia vydaná?

Naša encyklopédia vychádza každoročne v decembri.

Obdržím text môjho životopisu na kontrolu pred uverejnením v encyklopédii?

Každoročne obdržíte od nás text Vášho životopisu na kontrolu. Samozrejme kedykoľvek máte možnosť aktualizovať Váš životopis aj online. Termín redakčnej uzávierky je každoročne 31.8. Po tomto termíne už nebude možné zohľadniť požadované zmeny.

Dokedy je potrebné aktualizovať životopis?

Termín redakčnej uzávierky je každoročne 31.8. Po tomto termíne už nebude možné zohľadniť požadované zmeny.

 

Čo vlastne Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky predstavuje?

Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky nepredstavuje publicistiku ani spravodajstvo, v zásade je to istý spôsob písania histórie. Formuluje súpis politických, kultúrnych, a iných hodnôt.

 

História
FACTUM - CREATO - CHARISMA
Činy - Tvorivosť - Charizma

Uchovávať životopisy výnimočných osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva.

Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je ešte aj dnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby. V období renesancie uverejnil Filippo Villani „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov. Opisuje tu Florenciu ako veľkú rodinu, ktorej najtalentovanejším deťom stavia pomníky.

V roku 1849 sa prvá životopisná encyklopédia venovala britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom.

V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky sa teraz obzerá na viac ako 160 rokov trvajúcu tradíciu a predurčila si úlohu urobiť z encyklopédie to, čo sa od nej v 21. storočí očakáva – renomovaný lexikón úspešných ľudí a modernú online sieť, ktorá zodpovedá duchu dnešnej doby.

Naše poslanie vidíme v uchovávaní dosiahnutých zásluh, vo vytvorení úspešnej online-siete a v podpore našich osobností na ceste za ďalšími úspechmi.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky preto vytvorila kvalifikovaný tím zložený z vedúcich pracovníkov, manažmentu a ostatných pracovníkov, aby tak zabezpečila úspech našej každodennej prevádzky a podporila naše osobnosti. Naši pracovníci sa denne starajú o životopisy, vyhľadávajú príbehy úspešných ľudí, vedú osobné rozhovory a poskytujú našim osobnostiam vysokohodnotný lexikón a online sieť.

BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. bola založená v roku 2013 v Londýne, zaoberajúca sa inovatívnymi a perspektívnymi konceptami publikovania. Kontaktné kancelárie pre našich klientov a partnerov sídlia v európskych mestách: v Londýne, Varšave, Prahe, Bratislave, Vilniuse a Budapešti.

Príprava a neustály vývoj produktov nášho vydavateľstva je hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti. Ak by ste mali záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, budeme sa tešiť na Vašu správu.


Proces prijímania

Naša redakčná rada rozhoduje o prijatí osobností na základe odporúčaní a rešerší. Prijatí môžu byť tí, ktorí sú hodnotným prínosom pre našu spoločnosť. Ide o názorových vodcov, vedúce a zaslúžilé osobnosti Európy. Medzi prijatými sú nielen tí, ktorí sa práve nachádzajú na vrchole svojej kariéry, ale aj tí, ktorých by sme na ich ceste chceli podporiť.

Potenciálne osobnosti naša organizácia najskôr pozve na osobný rozhovor. Na jeho základe sa určí, či daná osobnosť môže byť prijata do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky.

Po prijatí získajú naše osobnosti prístup na online sieť a širokú škálu možností získavania informácií, budovania prestíže a ďalšieho rozvoja.

Výhody

 • Zaradenie do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky je potvrdením Vašich zásluh pre spoločnosť. Pre mnohé osobnosti prijatie predstavuje najvyššie ocenenie, ktoré vo svojom živote doteraz získali.

 • Vo väčšine prípadov prijatie znamená taktiež zvýšenú reputáciu v oblasti pôsobenia osobnosti.

 • Umožňuje informovať sa o rovnako zmýšľajúcich, úspešných osobnostiach, využiť úspešnú komunikačnú sieť Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky a pomocou nej sa ďalej rozvíjať.

 • Vaše zaradenie posúva aj Vaše podnikateľské aktivity oveľa viac do stredu pozornosti a tým podporuje vonkajšie pôsosobenie na Váše podnikanie.

 • V dnešnej dobe je oveľa viac dôležitá internetová prezentácia pracovných aktivít.

 • Váš životopis môžete oživiť prostredníctvom sfilmovaného interview. Interview bude prezentované na našej online platforme ako aj Vy máte možnosť prezentovať na Vašej webovej stránke.


Knižnice, kde si encyklopédiu osobností Českej a Slovenskej republiky prečítate

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
Martin
       
Štátna vedecká knižnica B. Bystrica
Lazovná 9
Banská Bystrica
 
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
Košice
 
Štátna vedecká knižnica Prešov
Hlavná 99
Prešov   
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
Bratislava
 
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava
 
Centrum vedecko-technických informácii
Námestie slobody 19
Bratislava
 
Parlamentná knižnica NR SR
nám. Alexandra Dubčeka 1
Bratislava
 

Partneri
 

Kontaktujte nás

Your message was successfully sent!

We are sorry, your message was not sent, please try it later!

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás prostredníctvom online formulára.

 • BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD

  88 Wood Street
  London EC2V 7RS
  United Kingdom


 • Kontaktná kancelária pre Slovenskú republiku

  BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD

  NK Business Services, s.r.o.
  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

 • Telefón

  +421 2 206 208 69

 • Email
  office-sk@britishpedia.com
Terms of Services  |  Privacy Polices
© BPH - British Publishing House Ltd. 2012 - 2019