v roce 2024 vychází 12. limitované vydání
Aktualizace: v těchto dnech již pracujeme na 13. vydání pro rok 2025.

Letos jsme odstartovali přelomovou éru naší encyklopedie. Naše prémiové publikace tiskneme v evropské tiskárně s více než 460-letou historií. Umělecký kontext letos dotváří licencované umělecké dílo od akademického malíře Daniela Brunovského (Poutníci – r. 1995). Každé jedno limitované kožené dílo obsahuje unikátní pořadové číslo (max. 999), čímž se každý takový exemplář stává jediným na světě.

VY TVOŘÍTE HISTORII

Předsevzali jsme si každý rok vytvořit unikátní dílo, které bude tvořeno faktografickými biografiemi a inspirujícími životními příběhy lidí. Celý rok se tým redaktorů v celé zemi setkává s vybranými osobnostmi, které se zastaví a opět přožijí klíčové momenty svého života.


GALERIE

Dílo s vysokou historickou hodnotou vydávané v exkluzivním a reprezentativním provedení Bordeaux Red Cabra (kožená vazba s třístranným zlatým ořezem a šitá nití) s možností ražby jména nebo osobního věnování na obalu encyklopedie.

Kromě prémiové kožené encyklopedie je oblíbená také plátěná verze.
Certifikát se životopisem osobnosti na ručně vyráběném papíře již léta dotváří interiéry např. kanceláří.


;
Britishpedia TV

Britishpedia TV - inspirations worldwide

Ve světě plném nekonečných možností a příležitostí se nejen mladí lidé často ocitají na křižovatce, hledajíce návod a inspiraci pro orientaci ve složitosti života. Není žádným tajemstvím, že mít pozitivní vzory v mentorech může lidem změnit život. Britishpedia, encyklopedie a platforma věnovaná životům úspěšných osobností, přebírá iniciativu poskytnout široké veřejnosti motivaci a vedení, které potřebují k dosažení svých tužeb.


FAQ!
Často kladené otázky.

Kdy bude encyklopedie vydána?

Distribuce probíhá v říjnu – prosinci. Redakční tým pracuje na obsahu během celého roku a uzávěrka vydání je vždy v polovině příslušného roku.

Obdrží osobnosti text jejich životopisu ke kontrole před zveřejněním v encyklopedii?

Ano, životopisy v encyklopedii procházejí autorizací, osobnosti mají možnost aktualizovat životopis online, resp. komunikací s redakčním servisem.

Jak je encyklopedie financována?

Encyklopedie neobsahuje reklamy ani není podporována z žádných kulturně-historických institucí nebo fondů. Její dlouholetá existence se financuje prostřednictvím výroby a prodeje publikací a služeb, což jí umožňuje být nezávislou.

Kde lze vidět encyklopedii?

Encyklopedii dodáváme do významných knihoven v Čechách a na Slovensku. Aktualizovaný seznam naleznete na této webstránce. Je vyráběna na základě osobní poptávky, resp. poptávky od obchodních partnerů a institucí.

Jak probíhá interview?

Základem našeho díla jsou autentické rozhovory našich redaktorů a osobností zařazených do encyklopedie. Způsob setkání lze dohodnout individuálně. Upřednostňujeme osobní setkání, která dotvářejí atmosféru našeho díla. Jsme ale plně flexibilní a setkání se mohou uskutečnit i prostřednictvím videohovoru nebo telefonicky.

Jak rozsáhlá je encyklopedie?

Tím, že každý rok se vytváří zcela nová encyklopedie i počet stran je každý rok jiný. Pohybuje se rámcově od 1300-1400 stran. Počet stran ovlivňuje délka životopisů a technologické možnosti vazby.

Proč jsem byl osloven?

Důvod zařazení je velmi individuální u každého osloveného člověka. Slovo osobnost v českém jazyce často evokuje velmi úzkou skupinu lidí. V našem kontextu má toto slovo širší záběr. Redakce oslovuje lidi se zajímavými životními příběhy, zkušenostmi, které považujeme za inspirující pro širokou veřejnost a mohou být zdrojem motivace a osobního růstu. Pokud jste byli osloveni, kontaktní osoba z naší redakce Vám bude umět vysvětlit důvod zařazení. Encyklopedie osobností není zaměřena pouze na mediálně známé osoby (i když bezpochyby část mediálně známých lidí do ní patří). Toto dílo uchovává hluboké životní zkušenosti, moudrost a jejím cílem je zanechat vzkaz pro další generace a slouží také jako rodinná památka. Pro ty, jejichž životní vrchol teprve čeká, může být zdrojem osobní motivace.

Kvalita produkce

Kvalita encyklopedie je pro nás prvořadá, a proto ji vyrábíme v tiskárnách s více než 460letou tradicí výroby. Tato dlouholetá historie a zkušenosti zajišťují, že každé vydání naší encyklopedie splňuje nejvyšší standardy kvality a preciznosti, abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší.

Historie
FACTUM - CREATO - CHARISMA
Činy - Tvořivost - Charisma

Uchovávat životopisy výjimečných osobností a životních příběhů pro další generace je hluboce zakořeněnou tradicí v dějinách lidstva a obrazem každého kulturního národa.

Předchůdce dnešních životopisných encyklopedií lze nalézt již ve starověku. Životopis filozofa a spisovatele Plutarcha je ještě i dnes nejbohatším zdrojem informací pro životní příběhy mnoha lidí moderní doby. V období renesance zveřejnil Filippo Villani „vite“ po vzoru řeckých souborných životopisů.

Popisuje zde Florencii jako velkou rodinu, jejíž nejtalentovanějším dětem staví pomníky.

V roce 1849 se první životopisná encyklopedie věnovala britské královské rodině, vysoké šlechtě, politikům, soudcům a důstojníkům.

V roce 1897 se objevilo první moderní vydání encyklopedie bratranců Blackových v Anglii. V té době se již vydávaly životopisy osobností různých povolání.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky se odvolává na více než 170 let trvající tradici a předurčila si úkol udělat z encyklopedie to, co se od ní v 21. století očekává – renomovaný lexikon úspěšných lidí a moderní online síť, která odpovídá duchu dnešní doby.

Naše poslání vidíme v uchovávání dosažených zásluh, inspirujících životů a idejí, ve vytvoření úspěšné sítě a v podpoře našich osobností na cestě za dalšími úspěchy.

BPH - British Publishing House Ltd. tvoří kvalifikovaný tým, který vyhledává příběhy úspěšných lidí, vede s nimi osobní rozhovory a poskytuje jim prostor pro další růst.

BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. byla založena v roce 2013 v Londýně. Zabývá se inovativními a perspektivními koncepty publikování. Působí mezinárodně v Evropě a Asii. Kontaktní kanceláře pro naše klienty a partnery sídlí v Londýně, Dublinu, Poznani, Varšavě, Praze, Bratislavě, Budapešti, Kuala Lumpur, Penangu.

Kvalitní obsah a neustálý vývoj produktů našeho vydavatelství je hlavním cílem naší společnosti. Rádi přijímáme jakékoli podněty, které nás posouvají dopředu.


Výběr osobností

Zdroj v médiích

Naší každodenní prací je monitorovat všechna dostupná média jako inspiraci při výběru osobností do naší publikace. Samozřejmě, ne každý, kdo se v médiích objeví, je vhodný k oslovení.

Doporučení

Při interview s osobnostmi má každá z nich možnost doporučit zajímavou a inspirující osobu ze svého okolí. Je to pro nás nejdůvěryhodnější zdroj získávání nových, zajímavých životních příběhů.

Ocenění

Významnou část v encyklopedii tvoří osobnosti, které získaly v průběhu roku ocenění na národní nebo lokální úrovni. Jsou zárukou inspirativních a motivujících příběhů ve všech oblastech profesionálního života.

K výběru osobností do encyklopedie přistupujeme individuálně a zároveň musí splňovat kvalitu požadovanou licencorem

Výběr je rozhodnutím redakce, která provozuje licenci v příslušné zemi, ale zároveň musí splňovat kvalitu požadovanou licencorem (BPH - British Publish House Ltd., London). Výběr osobností do naší encyklopedie je individuální proces, který bere v úvahu různé aspekty a přínosy jednotlivců v jejich příslušných oblastech. Snažíme se zajistit, aby encyklopedie obsahovala inspirativní a motivující biografie těch, kteří skutečně přispívají k rozvoji společnosti. Zohledňujeme odborné úspěchy, přínos pro komunitu, inovační přístupy a mnoho dalších.

Máte-li dotazy týkající se důvodů výběru osobností nebo jakýchkoli jiných aspektů našeho výběrového procesu, rádi Vám poskytneme bližší informace. Neváhejte se obrátit na kontaktní osobu z naší redakce, která Vám poskytne všechna potřebná vysvětlení a odpoví na Vaše dotazy. Jsme tady, abychom Vám pomohli pochopit kritéria a důvody, proč se jednotlivci stali součástí naší encyklopedie, a rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace, abyste měli úplný přehled o našem výběru.

Osobnosti jsou ze všech oblastí života, například:

Akademická obec

Lidé z akademické obce svým výzkumem a vzděláváním přispívají k pokroku a rozvoji společnosti. Jejich odborné znalosti a intelektuální vliv formují budoucí generace a přinášejí nové poznatky do různých oblastí vědy a kultury.

Vysoké manažerské funkce

Dosažená vysoká a stabilní pozice v komerční společnosti dlouhá léta je ve velké míře dobrým indikátorem osobnosti, která má pozitivní vliv na své okolí a zdrojem motivace svého týmu, zaměstnanců a obchodních partnerů.

Třetí sektor

Řada aktivních lidí ve třetím sektoru svou angažovaností a prací v neziskových organizacích přispívá k řešení společenských problémů a podpoře komunitního rozvoje. Jejich úsilí a oddanost přinášejí pozitivní změny a zlepšují kvalitu života mnoha lidí.

Zdravotní péče a medicína

Odborníci v oblasti medicíny jsou významnými osobnostmi díky svému přínosu ke zlepšování zdraví a životní úrovně lidí. Jejich úsilí v oblasti výzkumu, léčby a prevence přináší inovativní řešení a neustále posouvá hranice medicínské vědy, čímž zachraňují nespočet životů.

Právo

Právníci jsou uznávanými osobnostmi díky své schopnosti prosazovat spravedlnost a chránit práva jednotlivců. Jejich odborné znalosti a právní dovednosti pomáhají řešit složité právní problémy a přispívají k udržování pořádku a spravedlnosti ve společnosti.

Engineering

Odborníci v technických směrech jsou výjimečnými osobnostmi díky své schopnosti inovovat a zlepšovat technologie, které pohánějí náš svět. Jejich technické znalosti a inženýrské dovednosti přinášejí nové řešení a zlepšují naše každodenní životy prostřednictvím pokrokových technologií a inovací.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky je inspirující sbírkou faktografických biografií a životních příběhů. Neměla by chybět v žádné knihovně. Podporuje smysl pro historii, rodinu a staré tradice.

- Martin Nikodemus -

Knihovny

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
Praha 1
       
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
Brno
       
Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě

Prokešovo nám. 9
Ostrava
     
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Na Sadech 27
České Budějovice
   
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 1180/3
Olomouc 9
   
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
Praha 1
   
Památník národního písemnictví
Strahovská knihovna

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1
     
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
Hradec Králové
     
Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
Karlovy Vary - Dvory
     
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
Liberec
     
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
Plzeň
       
Akademie věd České republiky
Národní 3
Praha
   
Centrum vedecko-technických informácii
Námestie slobody 19
Bratislava
 
Parlamentná knižnica NR SR
nám. Alexandra Dubčeka 1
Bratislava
 
Slovenská lekárska knižnica NCZI
Lazaretská 26
Bratislava
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1
Košice
 
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
Martin
       
Štátna vedecká knižnica B. Bystrica
Lazovná 9
Banská Bystrica
 
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
Košice
 
Štátna vedecká knižnica Prešov
Hlavná 99
Prešov   
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
Bratislava
 
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava
 

Partneři

 


 


 

Kontaktujte nás

Your message was successfully sent!

We are sorry, your message was not sent, please try it later!

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

 • LICENSOR

  BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
  Becket House, 36 Old Jewry
  London EC2R 8DD
  United Kingdom

  PROVOZOVATEL LICENCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

  NIKI Business Services, s.r.o.
  Václavské naměstí 831/21 (budova SČMVD)
  113 60 Praha 1
  Česká republika

 • Tel.

  +420 212 242 004

 • Email
  office-cz@britishpedia.com
Terms of Services  |  Privacy Polices
© BPH - British Publishing House Ltd. 2012 - 2024