VY TVOŘÍTE HISTORII

Naše společnost si předsevzala veřejně prezentovat životopisy úspěšných osobností a jejich podporu při využívání naší internetové platformy.


Vítejte!
Na našich stránkách najdete veškeré informace o naší společnosti a podrobný popis našich služeb.

Je to dílo s vysokou historickou hodnotou, vydávané v exkluzivním a reprezentativním provedení Bordeaux Red Cabra (kožená vazba s trojstranným zlatým ořezem šitá nití), s možností ražby jména nebo osobního věnování na obale Encyklopedie.
Naše společnost si předsevzala veřejně prezentovat životopisy úspěšných osobností a podporovat je při využívání naší internetové platformy.

Osobnosti zařazené do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky jsou prezentovány jednak v tištěné formě encyklopedie, ale i prostřednictvím naší online-sítě.

Našim osobnostem nabízíme i všestranně použitelné zfilmované interview.

Encyklopedie zveřejňuje životopisy výrazných lidí z celého spektra profesí, vědců, pedagogů, řídicích a výkonných pracovníků ve státní i soukromé sféře, právníků, architektů, lékařů, umělců, sportovců, představitelů církví a podobně. Kniha je i základem pro publicistickou a vědeckou práci. Zájem o osobnosti z veřejného a obchodního života přetrvává již po staletí a v současné době se ještě více zvyšuje vlivem stále vznikajících a rozšiřujících se sociálních sítí.

Naše encyklopedie jsou vysoce hodnotným výsledkem práce celého našeho redakčního týmu. Údaje o osobnostech zařazených do encyklopedie jsou získávány především na základě osobních setkání s našimi redaktory, čímž dosahujeme vysoké aktuálnosti a hodnověrnosti informací.Britishpedia TV

Britishpedia TV - inspirations worldwide

Ve světě plném nekonečných možností a příležitostí se nejen mladí lidé často ocitají na křižovatce, hledajíce návod a inspiraci pro orientaci ve složitosti života. Není žádným tajemstvím, že mít pozitivní vzory v mentorech může lidem změnit život. Britishpedia, encyklopedie a platforma věnovaná životu úspěšných osobností, přebírá iniciativu poskytnout široké veřejnosti motivaci a vedení, které potřebují k dosažení svých tužeb.


FAQ
Časté dotazy

Kdy bude encyklopedie vydána?

Naše encyklopedie vychází každoročně v prosinci.

Obdrží osobnosti text jejich životopisu ke kontrole před zveřejněním v encyklopedii?

Životopisy v encyklopedii procházejí autorizací, osobnosti mají možnost aktualizovat životopis i online.

Dokdy je třeba aktualizovat životopis?

Termín redakční uzávěrky je každoročně 25.8.

Jak je financováno vydavatelství?

BPH - British Publishing House Ltd. je organizace, která je financována prostřednictvím prodeje publikací a prodejem nabízených služeb, což jí umožňuje být nezávislá.

Co vlastně Encyklopedie osobností České republiky představuje?

Encyklopedie osobností České republiky představuje v zásadě jistý způsob psaní historie, pro současnost představuje pomoc při poznávání výrazných lidí ve všech oblastech, je užitečná při jakýchkoliv společenských nebo obchodních setkáních, protože informace v ní obsažené napomáhají průběhu těchto setkání. Pro samotné osobnosti představuje vhodný způsob osobní prezentace, která se dá využít i při jejich představování v rozhovorech pro periodika.

 

Historie
FACTUM - CREATO - CHARISMA
Činy - Tvořivost - Charisma

Uchovávat životopisy výjimečných osobností pro další generace je hluboce zakořeněnou tradicí v dějinách lidstva a obrazem každého kulturního národa.

Předchůdce dnešních životopisných encyklopedií lze nalézt již ve starověku. Životopis filozofa a spisovatele Plutarcha je ještě i dnes nejbohatším zdrojem informací pro životní příběhy mnoha lidí moderní doby. V období renesance uveřejnil Filippo Villani „vite“ podle vzoru řeckých souborných životopisů. Popisuje zde Florencii jako velkou rodinu, jež nejtalentovanějším dětem staví pomníky.

V roce 1849 byla první životopisná encyklopedie věnována britské královské rodině, vysoké šlechtě, politikům, soudcům a důstojníkům.

V roce 1897 se objevilo první moderní vydání encyklopedie bratranců Blacků v Anglii. V té době se už vydávaly životopisy osobností různých povolání.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky nyní pokračuje ve více než 170leté tradici a předurčila si úkol udělat z encyklopedie to, co se od ní v 21. století očekává – renomovaný lexikon úspěšných lidí a moderní online síť, která odpovídá duchu dnešní doby.

Naše poslání vidíme v uchovávání dosažených zásluh, ve vytvoření úspěšné online-sítě a v podpoře našich osobností na cestě za dalšími úspěchy.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky proto vytvořila kvalifikovaný tým složený z managementu, redaktorů, asistentů, grafiků, IT a ostatních pracovníků, aby tak zajistila úspěch svého každodenního provozu a podpořila své osobnosti. Naši pracovníci se denně starají o životopisy, vyhledávají příběhy úspěšných lidí, vedou osobní rozhovory a poskytují osobnostem vysoce hodnotný lexikon a on-line síť.

BPH - British Publishing House Ltd. tvoří kvalifikovaný tým, který vyhledává příběhy úspěšných lidí, vede s nimi osobní rozhovory a poskytuje jim kvalifikované zázemí při jejich dalším odborném růstu.

BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD byla založena v roce 2013 v Londýně. Zabývá se inovativními a perspektivními koncepty publikování. Působí mezinárodně, kontaktní kanceláře pro naše klienty a partnery sídlí v evropských městech: v Londýně, Dublině, Varšavě, Praze, Bratislavě, Budapešti a Kuala Lumpur.

Příprava a neustálý vývoj produktů našeho vydavatelství je hlavním cílem činnosti naší společnosti. Rádi přijímáme jakékoliv podněty, které nás posouvají dopředu, proto se budeme těšit na Vaši zprávu.


Výběr osobností

Naše redakční rada rozhoduje o výběru osobností na základě několika kritérií. Určujicím faktorem jsou výsledky, kvalita a důležitost jejich práce, jakož i význam jejich pracovní pozice. Důležitá jsou doporučení a rešerše od renomovaných odborníků z dané oblasti. Při výběru osobností komunikujeme s profesními sdruženími a asociacemi, protože sdružují nejlepší odborníky z daných profesí. Důležitým faktorem je přínos pro naši společnost, jakož i přínos v mezinárodním měřítku. Rozsah významu může být mezinárodní, národní, ale i lokální.

Mezi zařazenými osobnostmi jsou nejen ti, kteří se právě nacházejí na vrcholu své kariéry, ale oslovujeme i ty, kteří jsou v různých fázích kariéry, přičemž jejich parametry musí představovat nadprůměrné hodnoty.

Výhody

 • Zařazení do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky je vyzvednutím zásluh pro společnost, představuje celospolečenské ocenění.

 • Znamená také zvýšenou reputaci v oblasti působení osobností.

 • Umožňuje informovat se o stejně smýšlejících úspěšných osobnostech, využít komunikační síť Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky a pomocí ní se dále rozvíjet a získávat kontakty.

 • Zařazení posouvá i podnikatelské aktivity mnohem více do středu pozornosti a tím podporuje rozvoj podnikání.

 • V dnešní době je velmi důležitá internetová prezentace pracovních aktivit.

 • Životopis může být zvýrazněn také prostřednictvím zfilmovaného interview. Profil biografie může být prezentován i na osobní webové stránce.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky Vám usnadní každodenní práci, a tudíž by neměla chybět v žádné knihovně. A navíc tato encyklopedie rovněž podporuje smysl pro rodinu a staré tradice.

- Martin Nikodemus -

Knihovny, kde si encyklopedii osobností České a Slovenské republiky přečtete

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
Praha 1
       
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
Brno
       
Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě

Prokešovo nám. 9
Ostrava
     
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Na Sadech 27
České Budějovice
   
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 1180/3
Olomouc 9
   
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
Praha 1
   
Památník národního písemnictví
Strahovská knihovna

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1
     
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
Hradec Králové
     
Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
Karlovy Vary - Dvory
     
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
Liberec
     
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
Plzeň
       
Akademie věd České republiky
Národní 3
Praha
   

Partneři

 


 


 

Kontaktujte nás

Your message was successfully sent!

We are sorry, your message was not sent, please try it later!

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

 • LICENSOR

  BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
  Level 17, Dashwood House
  69 Old Broad Street
  London, EC2M 1QS

  REPRESENTATIVE OFFICE

  NIKI Business Services, s.r.o.
  P.O.BOX 174
  130 00 Praha 3
  Česká republika

 • Tel.

  +420 212 242 004

 • Email
  office-cz@britishpedia.com
Terms of Services  |  Privacy Polices
© BPH - British Publishing House Ltd. 2012 - 2024