v roku 2024 vychádza 12. limitované vydanie
Aktualizácia: v týchto dňoch už pracujeme na 13. vydaní pre rok 2025.

Tento rok sme odštartovali prelomovú éru našej encyklopédie. Naše prémiové publikácie tlačíme v európskej tlačiarni s viac ako 460-ročnou históriou. Umelecký kontext tento rok dotvára licencované umelecké dielo od akademického maliara Daniela Brunovského (Pútnici - r. 1995). Každé jedno limitované kožené dielo obsahuje unikátne poradové číslo (max. 999), čím sa každý takýto exemplár stáva jediným na svete.

VY TVORÍTE HISTÓRIU

Predsavzali sme si každý rok vytvoriť unikátne dielo, ktoré bude tvorené faktografickými biografiami a inšpirujúcimi životnými príbehmi ľudí. Celý rok sa tím redaktorov v celej krajine stretáva s vybranými osobnosťami, ktoré sa zastavia a opäť prežijú kľúčové momenty svojho života.


GALÉRIA

Dielo s vysokou historickou hodnotou vydávané v exkluzívnom a reprezentatívnom vyhotovení Bordeaux Red Cabra (kožená väzba s trojstranným zlatým orezom a šitá niťou) s možnosťou ražby mena alebo osobného venovania na obale encyklopédie.

Okrem prémiovej koženej encyklopédie je obľúbená aj plátenná verzia.
Certifikát so životopisom osobnosti na ručne vyrábanom papieri už roky dotvára interiéry napr. kancelárií.


;
Britishpedia TV

Britishpedia TV - inspirations worldwide

Vo svete plnom nekonečných možností a príležitostí sa nielen mladí ľudia často ocitajú na križovatke, hľadajúc návod a inšpiráciu na orientáciu v zložitosti života. Nie je žiadnym tajomstvom, že mať pozitívne vzory a mentorov môže ľuďom zmeniť život. Britishpedia sa venuje životom ľudí. Preberá iniciatívu poskytnúť širokej verejnosti motiváciu a vedenie, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojich túžob.


FAQ!
Často kladené otázky.

Kedy bude encyklopédia vydaná?

Distribúcia prebieha v októbri – decembri. Redakčný tím pracuje na obsahu počas celého roka a uzávierka vydania je vždy v polovici príslušného roka.

Dostanú osobnosti text ich životopisu na kontrolu pred uverejnením v encyklopédii?

Áno, životopisy v encyklopédii prechádzajú autorizáciou, osobnosti majú možnosť aktualizovať životopis online, resp. komunikáciou s redakčným servisom.

Ako je encyklopédia financovaná?

Encyklopédia neobsahuje reklamy ani nie je podporovaná zo žiadnych kultúrno-historických inštitúcií alebo fondov. Jej dlhoročná existencia sa financuje prostredníctvom výroby a predaja publikácií a služieb, čo jej umožňuje byť nezávislou.

Kde je možné vidieť encyklopédiu?

Encyklopédiu dodávame do významných knižníc v Čechách a na Slovensku. Aktualizovaný zoznam nájdete na tejto webstránke. Je vyrábaná na základe osobného dopytu, resp. dopytu od obchodných partnerov a inštitúcií.

Ako prebieha interview?

Základom nášho diela sú autentické rozhovory našich redaktorov a osobností zaradených do encyklopédie. Spôsob stretnutia je možné dohodnúť individuálne. Sme ale plne flexibilní a stretnutia sa môžu uskutočniť aj prostredníctvom videohovoru alebo telefonicky. Uprednostňujeme osobné stretnutia, ktoré dotvárajú atmosféru nášho diela.

Aká rozsiahla je encyklopédia?

Tým, že každý rok sa vytvára úplne nová encyklopédia aj počet strán je každý rok iný. Pohybuje sa rámcovo od 1300-1400 strán. Počet strán ovplyvňuje dĺžka životopisov a technologické možnosti väzby.

Prečo som bol oslovený?

Dôvod zaradenia je veľmi individuálny pri každom oslovenom človeku. Slovo osobnosť v slovenskom jazyku často evokuje veľmi úzku skupinu ľudí. V našom kontexte má toto slovo širší záber. Redakcia oslovuje ľudí so zaujímavými životnými príbehmi, skúsenosťami, ktoré považujeme za inšpirujúce pre širokú verejnosť a môžu byť zdrojom motivácie a osobného rastu. Pokiaľ ste boli oslovený, kontaktná osoba z našej redakcie Vám bude vedieť vysvetliť dôvod zaradenia. Encyklopédia osobností nie je zameraná len na mediálne známe osoby (aj keď bezpochyby časť mediálne známych ľudí do nej patrí). Toto dielo uchováva hlboké životné skúsenosti, múdrosť a jej cieľom je zanechať odkaz pre ďalšie generácie a slúži aj ako rodinná pamiatka. Pre tých, ktorých životný vrchol ešte len čaká, môže byť zdrojom osobnej motivácie.

Kvalita produkcie

Kvalita encyklopédie je pre nás prvoradá, a preto ju vyrábame v tlačiarňach s viac ako 460-ročnou tradíciou výroby. Táto dlhoročná história a skúsenosti zabezpečujú, že každé vydanie našej encyklopédie spĺňa najvyššie štandardy kvality a precíznosti, aby sme Vám mohli ponúknuť to najlepšie.

História
FACTUM - CREATO - CHARISMA
Činy - Tvorivosť - Charizma

Uchovávať životopisy výnimočných osobností a životných príbehov pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva a obrazom každého kultúrneho národa.

Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je ešte aj dnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby. V období renesancie uverejnil Filippo Villani „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov.

Opisuje tu Florenciu ako veľkú rodinu, ktorej najtalentovanejším deťom stavia pomníky.

V roku 1849 sa prvá životopisná encyklopédia venovala britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom.

V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky sa odvoláva na viac ako 170 rokov trvajúcu tradíciu a predurčila si úlohu urobiť z encyklopédie to, čo sa od nej v 21. storočí očakáva – renomovaný lexikón úspešných ľudí a modernú online sieť, ktorá zodpovedá duchu dnešnej doby.

Naše poslanie vidíme v uchovávaní dosiahnutých zásluh, inšpirujúcich životov a ideí, vo vytvorení úspešnej siete a v podpore našich osobností na ceste za ďalšími úspechmi.

BPH - British Publishing House Ltd. tvorí kvalifikovaný tím, ktorý vyhľadáva príbehy úspešných ľudí, vedie osobné rozhovory s nimi a poskytuje im priestor pre ich ďalší rast.

BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. bola založená v roku 2013 v Londýne. Zaoberá sa inovatívnymi a perspektívnymi konceptmi publikovania. Pôsobí medzinárodne v Európe a Ázii. Kontaktné kancelárie pre našich klientov a partnerov sídlia v Londýne, Dubline, Poznani, Varšave, Prahe, Bratislave, Budapešti, Kuala Lumpur, Penang-u.

Kvalitný obsah a neustály vývoj produktov nášho vydavateľstva je hlavným cieľom našej spoločnosti. Radi prijímame akékoľvek podnety, ktoré nás posúvajú dopredu.


Výber osobností

Zdroj v médiách

Našou každodennou prácou je monitorovať všetky dostupné média ako inšpiráciu pri výbere osobností do našej publikácie. Samozrejme, nie každý, kto sa v médiách objaví, je vhodný na oslovenie.

Odporúčania

Pri interview s osobnosťami má každá z nich možnosť odporučiť zaujímavú a inšpirujúcu osobu zo svojho okolia. Je to pre nás najdôveryhodnejší zdroj získavania nových, zaujímavých životných príbehov.

Ocenenia

Významnú časť v encyklopédii tvoria osobnosti, ktoré získali v priebehu roka ocenenia na národnej alebo lokálnej úrovni. Sú zárukou inšpiratívnych a motivujúcich príbehov vo všetkých oblastiach profesionálneho života.

K výberu osobností do encyklopédie pristupujeme individuálne a zároveň musí spĺňať kvalitu požadovanú licencorom

Výber je rozhodnutím redakcie, ktorá prevádzkuje licenciu v príslušnej krajine, ale zároveň musí spĺňať kvalitu požadovanú licencorom (BPH - British Publish House Ltd., London). Výber osobností do našej encyklopédie je individuálny proces, ktorý berie do úvahy rôzne aspekty a prínosy jednotlivcov v ich príslušných oblastiach. Snažíme sa zabezpečiť, aby encyklopédia obsahovala inšpiratívne a motivujúce biografie tých, ktorí skutočne prispievajú k rozvoju spoločnosti. Zohľadňujeme odborné úspechy, prínos pre komunitu, inovačné prístupy a mnoho ďalších.

Ak máte otázky týkajúce sa dôvodov výberu osobností alebo akýchkoľvek iných aspektov nášho výberového procesu, radi Vám poskytneme bližšie informácie. Neváhajte sa obrátiť na kontaktnú osobu z našej redakcie, ktorá Vám poskytne všetky potrebné vysvetlenia a odpovie na Vaše otázky. Sme tu, aby sme Vám pomohli pochopiť kritériá a dôvody, prečo sa jednotlivci stali súčasťou našej encyklopédie, a radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie, aby ste mali úplný prehľad o našom výbere.

Osobnosti sú zo všetkých oblastí života, napríklad:

Akademická obec

Ľudia z akademickej obce svojím výskumom a vzdelávaním prispievajú k pokroku a rozvoju spoločnosti. Ich odborné znalosti a intelektuálny vplyv formujú budúce generácie a prinášajú nové poznatky do rôznych oblastí vedy a kultúry.

Vysoké manažérske funkcie

Dosiahnutá vysoká a stabilná pozícia v komerčnej spoločnosti dlhé roky je vo veľkej miere dobrým indikátorom osobnosti, ktorá má pozitívny vplyv na svoje okolie a zdrojom motivácie svojho tímu, zamestnancov a obchodných partnerov.

Tretí sektor

Viacero aktívnych ľudí v treťom sektore svojou angažovanosťou a prácou v neziskových organizáciách prispieva k riešeniu spoločenských problémov a podpore komunitného rozvoja. Ich úsilie a oddanosť prinášajú pozitívne zmeny a zlepšujú kvalitu života mnohých ľudí.

Zdravotná starostlivosť a medicína

Odborníci v oblasti medicíny sú významnými osobnosťami vďaka svojmu prínosu k zlepšovaniu zdravia a životnej úrovne ľudí. Ich úsilie v oblasti výskumu, liečby a prevencie prináša inovatívne riešenia a neustále posúva hranice medicínskej vedy, čím zachraňujú nespočetné množstvo životov.

Právo

Právnici sú uznávanými osobnosťami vďaka svojej schopnosti presadzovať spravodlivosť a chrániť práva jednotlivcov. Ich odborné znalosti a právne zručnosti pomáhajú riešiť zložité právne problémy a prispievajú k udržiavaniu poriadku a spravodlivosti v spoločnosti.

Engineering

Odborníci v technických smeroch sú výnimočnými osobnosťami vďaka svojej schopnosti inovovať a zlepšovať technológie, ktoré poháňajú náš svet. Ich technické znalosti a inžinierske zručnosti prinášajú nové riešenia a zlepšujú naše každodenné životy prostredníctvom pokrokových technológií a inovácií.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky je inšpirujúcou zbierkou faktografických biografií a životných príbehov. Nemala by chýbať v žiadnej knižnici. Podporuje zmysel pre históriu, rodinu a staré tradície.

- Martin Nikodemus -


Knižnice

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
Martin
       
Štátna vedecká knižnica B. Bystrica
Lazovná 9
Banská Bystrica
 
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
Košice
 
Štátna vedecká knižnica Prešov
Hlavná 99
Prešov   
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
Bratislava
 
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava
 
Centrum vedecko-technických informácii
Námestie slobody 19
Bratislava
 
Parlamentná knižnica NR SR
nám. Alexandra Dubčeka 1
Bratislava
 
Slovenská lekárska knižnica NCZI
Lazaretská 26
Bratislava
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1
Košice
 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
Plzeň
       
Akademie věd České republiky
Národní 3
Praha
   
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
Praha 1
       
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
Brno
       
Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě

Prokešovo nám. 9
Ostrava
     
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Na Sadech 27
České Budějovice
   
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 1180/3
Olomouc 9
   
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
Praha 1
   
Památník národního písemnictví
Strahovská knihovna

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1
     
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
Hradec Králové
     
 
Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
Karlovy Vary - Dvory
     
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
Liberec
     
 Partneri

 


 


 Slovenské osobnosti publikujú v našom magazíne

Rozhovor: "Chcem odovzdávať pozitívnu energiu. ...a to nielen svojím „nadosmrťovým“ povolaním."

Mgr. art. Tomáš Berka 04.07.2022

Obrovský talent, nesmierna zodpovednosť a láska k umeleckej práci. Mohla by som toho písať mnoho, avšak hlavne tieto vlastnosti najviac vystihujú umelca Tomáša Berku.

Prečítať

Rozhovor: "Transplantáciou sa zachránilo 4 000 ľudských životov."

D.h.c., Prof., MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS 02.07.2022

Náš popredný vedec, fyziológ a experimentálny kardiológ, ktorý okrem iného pôsobí dodnes v Ústave pre výskum srdca SAV. V roku 2006 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy.

Prečítať

Rozhovor: "Liečba rakoviny u detí je úspešná na viac ako 80 %," tvrdí uznávaná onkologička

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc. 29.06.2022

Docentka Kaiserová sa celý svoj profesijný život venovala detskej hematológii a onkológii. Detskú onkológiu pozdvihla na vysokú úroveň a aktívne sa podieľala na zavedení vyše stovky nových chemoterapeutických protokolov pre liečbu malignít.

Prečítať

Kontaktujte nás

Your message was successfully sent!

We are sorry, your message was not sent, please try it later!

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás prostredníctvom online formulára.

 • LICENSOR

  BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
  Becket House, 36 Old Jewry
  London EC2R 8DD
  United Kingdom

  REPRESENTATIVE OFFICE

  NK Business Services, s.r.o.
  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

 • Telefón

  +421 2 206 208 69

 • Email
  office-sk@britishpedia.com
Terms of Services  |  Privacy Polices
© BPH - British Publishing House Ltd. 2012 - 2024