VY, TVORÍTE HISTÓRIU

Naša spoločnosť si predsavzala verejne prezentovať životopisy úspešných osobnosti a podporovať ich pri využívaní našej internetovej platformy.


Vitajte!
Na našich stránkach nájdete všetky informácie o našej spoločnosti a podrobný popis našich služieb.

Dielo s vysokou historickou hodnotou vydávané v exkluzívnom a reprezentatívnom prevedení Bordeaux Red Cabra (kožená väzba s trojstranným zlatým orezom a šitá niťou) s možnosťou ražby mena alebo osobného venovania na obale encyklopédie.


Naša spoločnosť si predsavzala verejne prezentovať životopisy úspešných osobnosti a podporovať ich pri využívaní našej internetovej platformy.

Osobnosti zaradené do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky sú prezentované jednak v tlačenej forme encyklopédie ale aj prostredníctvom našej online– siete.

Našim osobnostiam ponúkame aj všestranne použiteľné sfilmované interview.

Encyklopédia zverejňuje životopisy výrazných ľudí z celého spektra profesií, vedcov, pedagógov, riadiacich a výkonných pracovníkov v štátnej aj súkromnej sfére, právnikov, architektov, lekárov, umelcov, športovcov, predstaviteľov cirkví a pod., kniha je aj základom pre publicistickú a vedeckú prácu. Záujem o osobnosti z verejného a obchodného života pretrváva už po stáročia a v súčasnej dobe sa neustále ešte viac zvyšuje pod vplyvom vzniknutých sociálnych sietí.

Naše encyklopédie sú vysokohodnotným výsledkom práce celého nášho redakčného tímu. Údaje o osobnostiach zaradených do encyklopédie sú získavané predovšetkým na základe osobných stretnutí s našimi redaktormi, čím sa dosahuje vysoká aktuálnosť a hodnovernosť informácií.Britishpedia TV

Britishpedia TV - inspirations worldwide

Vo svete plnom nekonečných možností a príležitostí sa nielen mladí ľudia často ocitajú na križovatke, hľadajúc návod a inšpiráciu na orientáciu v zložitosti života. Nie je žiadnym tajomstvom, že mať pozitívne vzory a mentorov môže ľuďom zmeniť život. Britishpedia, encyklopédia a platforma venovaná životom úspešných osobností, preberá iniciatívu poskytnúť širokej verejnosti motiváciu a vedenie, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojich túžob.


FAQ!
Často kladené otázky.

Kedy bude encyklopédia vydaná?

Naša encyklopédia vychádza každoročne v decembri.

Obdržia osobnosti text ich životopisu na kontrolu pred uverejnením v encyklopédii?

Životopisy v encyklopédii prechádzajú autorizáciou, osobnosti majú možnosť aktualizovať životopis aj online.

Dokedy je potrebné aktualizovať životopis?

Termín redakčnej uzávierky je každoročne 25.8.

Ako je financované vydavateľstvo?

BPH - British Publishing House Ltd. je organizácia, ktorá sa financuje prostredníctvom predaja publikácií a predaja ponúkaných služieb, čo jej umožňuje byť nezávislou.

Čo vlastne Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky predstavuje?

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky predstavuje v zásade istý spôsob písania histórie, pre súčasnosť predstavuje pomoc pri spoznávaní výrazných ľudí vo všetkých oblastiach, je pomocou pri akýchkoľvek spoločenských alebo obchodných stretnutiach, pretože informácie napomáhaju priebehu týchto stretnutí. Pre osobnosti je kvalitným profilom osobnej prezentácie, využiteľným aj pri predstavovaní osobností pri ich rozhovoroch v periodikách.

 

História
FACTUM - CREATO - CHARISMA
Činy - Tvorivosť - Charizma

Uchovávať životopisy výnimočných osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva a obrazom každého kultúrneho národa.

Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je ešte aj dnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby. V období renesancie uverejnil Filippo Villani „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov. Opisuje tu Florenciu ako veľkú rodinu, ktorej najtalentovanejším deťom stavia pomníky.

V roku 1849 sa prvá životopisná encyklopédia venovala britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom.

V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky sa teraz obzerá na viac ako 170 rokov trvajúcu tradíciu a predurčila si úlohu urobiť z encyklopédie to, čo sa od nej v 21. storočí očakáva – renomovaný lexikón úspešných ľudí a modernú online sieť, ktorá zodpovedá duchu dnešnej doby.

Naše poslanie vidíme v uchovávaní dosiahnutých zásluh, vo vytvorení úspešnej online-siete a v podpore našich osobností na ceste za ďalšími úspechmi.

BPH - British Publishing House Ltd. tvorí kvalifikovaný tím, ktorý vyhľadáva príbehy úspešných ľudí, vedie osobné rozhovory s nimi a poskytuje im kvalifikované zázemie pri ich ďalšom odbornom raste.

BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. bola založená v roku 2013 v Londýne. Zaoberá sa inovatívnymi a perspektívnymi konceptami publikovania. Pôsobí medzinárodne, kontaktné kancelárie pre našich klientov a partnerov sídlia v európskych mestách: v Londýne, Dubline, Varšave, Prahe, Bratislave, Budapešti a Kuala Lumpur.

Príprava a neustály vývoj produktov nášho vydavateľstva je hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti. Radi prijímame akékoľvek podnety, ktoré nás posúvajú dopredu, preto sa budeme tešiť na Vašu správu.


Výber osobností

Naša redakčná rada rozhoduje o výbere osobností na základe viacerých kritérií. Determinujúcim faktorom sú výsledky, kvalita a dôležitosť ich práce, ako aj významnosť ich pracovnej pozície. Dôležité sú odporúčania a rešerše od renomovaných odborníkov z danej oblasti. Pri výbere osobností komunikujeme s profesnými združeniami a asociáciami, pretože združujú najlepších odborníkov v daných profesiách. Charakter významnosti môže byť medzinárodný, národný, ale aj lokálny.

Medzi zaradenými osobnosťami sú nielen tí, ktorí sa práve nachádzajú na vrchole svojej kariéry, ale oslovujeme ich v rôznych fázach kariéry, pričom ich parametre musia predstavovať nadpriemerné hodnoty.

Výhody

 • Zaradenie do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky je vyzdvihnutím zásluh pre spoločnosť, predstavuje celospoločenské ocenenie.

 • Znamená taktiež zvýšenú reputáciu v oblasti pôsobenia osobnosti.

 • Umožňuje informovať sa o rovnako zmýšľajúcich, úspešných osobnostiach, využiť komunikačnú sieť Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky a pomocou nej sa ďalej rozvíjať a získavať kontakty.

 • Zaradenie posúva aj podnikateľské aktivity oveľa viac do stredu pozornosti a tým podporuje rozvoj podnikania.

 • V dnešnej dobe je veľmi dôležitá internetová prezentácia pracovných aktivít.

 • Životopis môže byť zvýraznený aj prostredníctvom sfilmovaného interview. Profil biografie môže byť prezentovaný aj na osobnej webovej stránke.

Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky Vám ulahčí každodennú prácu a nemala by chýbať v žiadnej knižnici. A konečne, táto encyklopédia taktiež podporuje zmysel pre rodinu a staré tradície.

- Martin Nikodemus -

Knižnice, kde si encyklopédiu osobností Českej a Slovenskej republiky prečítate

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
Martin
       
Štátna vedecká knižnica B. Bystrica
Lazovná 9
Banská Bystrica
 
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
Košice
 
Štátna vedecká knižnica Prešov
Hlavná 99
Prešov   
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
Bratislava
 
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
Bratislava
 
Centrum vedecko-technických informácii
Námestie slobody 19
Bratislava
 
Parlamentná knižnica NR SR
nám. Alexandra Dubčeka 1
Bratislava
 
Slovenská lekárska knižnica NCZI
Lazaretská 26
Bratislava
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1
Košice
 

Partneri


 

 Slovenské osobnosti publikujú v našom magazíne

Rozhovor: "Chcem odovzdávať pozitívnu energiu. ...a to nielen svojím „nadosmrťovým“ povolaním."

Mgr. art. Tomáš Berka 04.07.2022

Obrovský talent, nesmierna zodpovednosť a láska k umeleckej práci. Mohla by som toho písať mnoho, avšak hlavne tieto vlastnosti najviac vystihujú umelca Tomáša Berku.

Prečítať

Rozhovor: "Transplantáciou sa zachránilo 4 000 ľudských životov."

D.h.c., Prof., MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS 02.07.2022

Náš popredný vedec, fyziológ a experimentálny kardiológ, ktorý okrem iného pôsobí dodnes v Ústave pre výskum srdca SAV. V roku 2006 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy.

Prečítať

Rozhovor: "Liečba rakoviny u detí je úspešná na viac ako 80 %," tvrdí uznávaná onkologička

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc. 29.06.2022

Docentka Kaiserová sa celý svoj profesijný život venovala detskej hematológii a onkológii. Detskú onkológiu pozdvihla na vysokú úroveň a aktívne sa podieľala na zavedení vyše stovky nových chemoterapeutických protokolov pre liečbu malignít.

Prečítať

Kontaktujte nás

Your message was successfully sent!

We are sorry, your message was not sent, please try it later!

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás prostredníctvom online formulára.

 • LICENSOR

  BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
  Level 17, Dashwood House
  69 Old Broad Street
  London, EC2M 1QS

  REPRESENTATIVE OFFICE

  NK Business Services, s.r.o.
  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

 • Telefón

  +421 2 206 208 69

 • Email
  office-sk@britishpedia.com
Terms of Services  |  Privacy Polices
© BPH - British Publishing House Ltd. 2012 - 2024