VY VYTVÁŘÍTE HISTORII

Cílem naší společnosti je veřejná prezentace životopisů úspěšných osobností a jejich podpora při využívání naší internetové platformy.

Vítejte!
Na našich stránkách najdete veškeré informace o naší společnosti a podrobný popis našich služeb.

Je to dílo s vysokou historickou hodnotou, vydávané v exkluzivním a reprezentativním provedení Bordeaux Red Cabra (kožená vazba s trojstranným zlatým ořezem šitá nití), s možností ražby jména nebo osobního věnování na obale Encyklopedie.
Vy, jakožto osobnost zařazená do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky, budete těžit z tištěné formy encyklopedie a zároveň i z nesmírně širokého množství kontaktů z naší on-line sítě. Pokud mezi životopisy postrádáte osobnost, která by podle Vašeho názoru měla být zařazena do této encyklopedie, máte možnost nám tuto osobnost doporučit.

V dnešní době vyspělého a rychlého internetu by neměly chybět ani pohyblivé obrázky. Proto našim osobnostem nabízíme všestranně použitelné zfilmované interview.

Encyklopedie zveřejňuje životopisy vedoucích a výkonných sil naší společnosti a je osvědčeným základem pro publicistickou a vědeckou práci. Zájem o osobnosti z veřejného a obchodního života přetrvává již po staletí a v současné době se neustále zvyšuje pod vlivem vzniklých sociálních sítí.

Naše encyklopedie jsou vysocehodnotným výsledkem práce celého našeho redakčního týmu. Pro zařazené osobnosti se tak stávají důležitým podpěrným bodem pro získávání informací, navazování komunikace a osobní setkání.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky Vám usnadní každodenní práci, a tudíž by neměla chybět v žádné knihovně. A navíc tato encyklopedie rovněž podporuje smysl pro rodinu a staré tradice.

- Martin Nikodemus -
FAQ
Často kladené otázky

Nemyslím si, že jsem dostatečně kvalifikovaný pro přijetí do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky.

V minulosti se v životopisných encyklopediích zveřejňovaly pouze životopisy prominentů neboli tzv. VIP osobností. S nástupem Web 2.0 se to ale mění. Mezi přijatými jsou osobnosti, které jsou významným přínosem pro naši společnost. Jsou to manažeři, odborníci a podnikatelé z různých oblastí profesního života a v různých fázích své kariéry. Naším úkolem je podporovat své osobnosti v jejich kariéře a posouvat je dopředu.

Co musím udělat pro to, abych byl/a přijat/a do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky?

V podstatě je pouze nutné být významným přínosem pro společnost. Použijte formulář žádosti o přijetí. Použijte náš formulář žádosti. V průběhu 4-6 týdnů dostanete odpověď na Vaši žádost.

Kolik stojí přijetí / Jak se financuje Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky?

Přijetí není spojeno s žádnými náklady. British Publishing House Ltd je organizace, která je financována prostřednictvím nabízených služeb. Pokud se zúčastníte pohovoru, námi pověřený redaktor Vám sdělí, jaké máte možnosti. V žádném případě nevzniká povinnost odběru nabízených služeb.

Kdy encyklopedie vyjde?

Naše encyklopedie vychází každoročně v prosinci.

Obdržím text mého životopisu ke kontrole před zveřejněním v encyklopedii?

Každoročně obdržíte od nás text Vašeho životopisu ke kontrole. Samozřejmě máte možnost kdykoliv aktualizovat Váš životopis on-line.

Dokdy je třeba životopis aktualizovat?

Termín redakční uzávěrky je každoročně 31.8. Po tomto termínu již nebude možné zohlednit požadované změny.

 

Co vlastně Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky představuje?

Encyclopedie nepředstavuje publicistiku ani zpravodajství, v zásadě je to jistý způsob psaní historie. Formuluje soupis politických, kulturních a jiných hodnot.

 

Historie
FACTUM - CREATO - CHARISMA
Činy - Tvořivost - Charisma

Uchovávat životopisy výjimečných osobností pro další generace je hluboce zakořeněnou tradicí v dějinách lidstva.

Předchůdce dnešních životopisných encyklopedií můžeme nalézt již ve starověku. Životopis filozofa a spisovatele Plutarcha je dodnes nejbohatším zdrojem informací týkajících se životních příběhů mnoha lidí jeho doby. V období renesance uveřejnil Filippo Villani "vite" podle vzoru řeckých souborných životopisů. Popisuje zde Florencii jako velkou rodinu, jejímž nejtalentovanějším dětem se staví pomníky.

V roce 1849 se první životopisná encyklopedie věnovala britské královské rodině, vysoké šlechtě, politikům, soudcům a důstojníkům.

V roce 1897 se objevilo první moderní vydání encyklopedie bratranců Blacků v Anglii. V té době se již vydávaly životopisy osobností různých povolání.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky se ohlíží na více než 160 let dlouhou tradici, dala si za úkol udělat z encyklopedie to, co se od ní v 21. století očekává - renomovaný lexikon úspěšných lidí a moderní on-line síť, která odpovídá duchu dnešní doby.

Naše poslání vidíme v uchovávání dosažených zásluh, ve vytvoření úspěšné on-line sítě, a také v podpoře našich osobností na cestě za dalšími úspěchy.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky proto vytvořila kvalifikovaný tým složený z managementu, redaktorů, asistentů, grafiků, IT a ostatních pracovníků, aby tak zajistila úspěch svého každodenního provozu a podpořila své osobnosti. Naši pracovníci se denně starají o životopisy, vyhledávají příběhy úspěšných lidí, vedou osobní rozhovory a poskytují osobnostem vysoce hodnotný lexikon a on-line síť.

BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD byla založena v roce 2013 v Londýně a zabývá se inovativními a perspektivními koncepty publikování. Kontaktní kanceláře pro naše klienty a partnery sídlí v evropských městech: v Londýně, Varšavě, Praze, Bratislavě, Vilniusu a Budapešti.

Příprava a neustálý vývoj produktů našeho vydavatelství je hlavním cílem činnosti naší společnosti. Pokud byste měli zájem o spolupráci s naší společností, budeme se těšit na Vaši zprávu.


Přijímací proces

Naše redakční komise rozhoduje o přijetí osobností na základě doporučení a rešerší. Přijat může být ten, kdo je hodnotným přínosem pro naši společnost. Jsou to především myšlenkoví vůdci, vedoucí a zasloužilé osobnosti Evropy. Mezi přijatými jsou nejen ti, kteří se právě nacházejí na vrcholu své kariéry, ale i ti, které bychom na jejich cestě chtěli podpořit.

Potenciální osobnosti jsou nejdříve pozvány naší organizací na osobní rozhovor, na jehož základě se určí, zda daná osobnost může být přijata do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky.

Po přijetí získají naše osobnosti on-line síť a širokou škálu možností získávání informací, budování prestiže a dalšího rozvoje.

Výhody

 • Zařazení do Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky je určitým potvrzením Vašich zásluh pro společnost. Pro mnohé osobnosti toto přijetí představuje nejvyšší ocenění, které ve svém životě získaly.

 • Ve většině případů toto přijetí také znamená zvýšenou reputaci v oblasti působení osobnosti.

 • Umožňuje informovat se o stejně smýšlejících, úspěšných osobnostech, využít výhodnou komunikační síť Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky a pomocí ní se dále rozvíjet.

 • Vaše zařazení posouvá i Vaše podnikatelské aktivity mnohem více do středu zájmu, a tím podporuje vnější působení na Vaše podnikání.

 • V dnešní době je mnohem více důležitá internetová prezentace pracovních aktivit.

 • Váš životopis je možné také oživit prostřednictvím zfilmovaného interview. Toto interview bude prezentováno na naší on-line platformě, a také Vy máte možnost prezentovat jej na Vaší webové stránce.


Knihovny, kde si encyklopedii osobností České a Slovenské republiky přečtete

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
Praha 1
       
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
Brno
       
Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě

Prokešovo nám. 9
Ostrava
     
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Na Sadech 27
České Budějovice
   
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 1180/3
Olomouc 9
   
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
Praha 1
   
Památník národního písemnictví
Strahovská knihovna

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1
     
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
Hradec Králové
     
Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
Karlovy Vary - Dvory
     
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
Liberec
     
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
Plzeň
       
Akademie věd České republiky
Národní 3
Praha
   

Partneři
 

Kontaktujte nás

Your message was successfully sent!

We are sorry, your message was not sent, please try it later!

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.

 • BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD

  88 Wood Street
  London EC2V 7RS
  United Kingdom


 • Kontaktní kancelář pro Českou republiku

  BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
  NK Business Services, s.r.o.
  Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

 • Telefon

  +420 212 242 004

 • Email
  office@britishpedia.com

 • Korespondenční adresa pro Českou republiku

  NIKI Business Services, s.r.o.
  P.O.BOX 174
  130 00 Praha 3
  Česká republika

Terms of Services  |  Privacy Polices
© BPH - British Publishing House Ltd. 2012 - 2019